phalaenopsis white opti-flor 'zippity'

Naam: phalaenopsis white opti-flor 'zippity'